23 Mayıs 2012 Çarşamba

Analog Fotoğraf Makineleri

Hala günümüzde nadir olarak kullanımı devam etmekte olan analog fotoğraf makineleri uzun süre fotoğrafçılık piyasasının tek ve uzun hâkimi olmuşlardır. İlerleyen teknolojik gelişmelere rağmen sayısal fotoğraf makineleri halen analog makinelerin çekim kalitesine ulaşamamıştır. Ama yüksek maliyeler nedeni ile analog fotoğraf makineleri yerlerini sayısal makinelere bırakmıştır. 

Analog fotoğraf makinelerinin çalışma prensibi şöyledir. Fotoğraf, belgelenmek istenen objeden yansıyan ışığın duyarlı yüzey üstüne düşmesi ve duyar kat üstünde sabitlenmesi işidir. Fotoğraf makinesinde, belgelenmek istenen objeden yansıyan ışık; objektife ulaşır ve odaklanır, sonra, hemen objektifin içinde bulunan ve adına diyafram denen diske ulaşır. Bu diskin amacı; gelen ışığın şiddetinin ayarlanabilmesidir. Bu işi ise ortasında bulunan ve kullanıcı tarafından ayarlanabilen bir delik sayesinde yapar. Objektifte toplanan ve odaklanan ışık diyaframdan geçerek örtücüye ulaşır. Örtücü perde çekim sırasında önceden seçilen bir süre boyunca açık kalarak, ışığın film üzerine düşmesini sağlar.  Daha sonra bu filmler karanlık odada veya yeni teknoloji baskı makinelerinde baskı yapılır.

Hiç yorum yok: