28 Haziran 2014 Cumartesi

Yunanistan


Tarihöncesinin bitiminde, MÖ 3100 ile 2400 arasında Anadolu'dan gelen istilacılar Yunanistan'a yerleşirler. Beraberlerinde tuncu getiren ve Kikladlara egemen olan bu insanlara Yunanlılar Pelasglar der.

MÖ 1950'lere doğru Tuna'dan gelen Hint-Avrupalı yeni bir boylar dalgası kendini gösterir. Kimileri Küçük Asya'dan geçer, bunlar İonyalılardır. Bu halklar ve bunlardan Teselya'ya yerleşen Eolisliler, ki ilk Yunanlılarla bir tutulurlar, MÖ VI-II. yüzyıla doğru kendilerine Helenler diyecekler. Grek sözü daha sonraları Latinler tarafından ortaya atılmıştır.

Mykenia uygarlığı (MÖ 1600'lerden itibaren), Homeros'un Akhalar dediği yeni istilacılara bağlanacaktır.

MÖ 1220'lere doğru sıra başka Hint-Avrupalılara yani Dorlara gelir. Dorlar demiri getirir ve savaşçı bir toplum oluştururlar. Başta Zeus ile Apollon, tanrılar tanrıçaların yerini alır.

Bir Yunan mitine göre bu halklar ilk insanların, Pyrrha ile Deukalion'un soyundandır.


Kaynak: Yunan ve Roma Mitolojisi, C. Estin ve H. Laporte.

Hiç yorum yok: