1 Ekim 2014 Çarşamba

Bir Halkın Bütünleşmesi

Aynı kan, aynı dil, tapınaklarla kurbanlar ortak,
gelenek ve görenekler de benzerdir.

Herodotos

Barbarların (şu anlaşılmaz biçimde konuşanlar) tersine aynı dili konuşmaları nedeniyle Yunanlılar köklü bir bilince sahiptir. Köyden köye, şehirden şehire benzer bir ritim içinde, daha çok da açık havada yaşarlar. Pek çok yerleşim yeri tepe yamaçlarına kurulmuştur; bunlara bir de, önceleri saldırı halinde sığınma yeri, sonraları tanrıların evi sayılan Akropol yani yukarı şehir egemendir.

Büyük siteler ticarette çok ileridir, sanat eserleri bütün Yunanistan'da elden ele dolaşır. 

Homeros türü şiirler çocuk eğitiminin temelini oluşturur. Bütün Yunanlılar insan bedenine, beden eğitimine, güzelliğe ve konukseverliğe öncelik tanır ve aynı tanrıların varlığına inanırlar. Tapınaklar mahkumlara, sahiplerinin zulmünden kaçan kölelere, galiplerin elinden kurtulan askerler sığınma hakkı tanır. Büyük tapınaklar oyunlar için geniş kalabalıklar toplar, kişisel ya da toplu hac ziyaretine konu olurlar.

Yunanlılara bütünlük duygusunu tarihsel olaylar verir. Örneğin, Troya savaşı ve daha sonraları da kudretli Pers İmparatorluğu'nu yendikleri Pers savaşları (MÖ 490-479).


Notlar:
  • Büyük tapınakların çevresinde komşu siteler arasında konfederasyonlar (amphiktyonia) meydana gelir. Delos'ta bahar zamanı Apollon bayramları kutlanır, siteler buraya heyetler (theoria) gönderir.
  • MÖ 490'da Maraton'da Persler çok ağır bir yenilgiye uğrarlar. "Ölen 192 Yunanlı tam savaş yerinde bir tümülüse gömülmüştür.  Bu tümülüsten her gece at kişnemeleri ve vuruşanların gürültüsüne benzer bir gürültü duyuluyor." Pausanias

Kaynak: Yunan ve Roma Mitolojisi, C. Estin ve H. Laporte.

Hiç yorum yok: